Branżowy Barometr EFL na II kwartał 2023 Mniej gości w hotelach i restauracjach. 8 na 10 przedstawicieli HoReCa wini za to inflację

Subindeks Barometru EFL dla sektora HoReCa na II kwartał br. wyniósł 45,8 pkt., o 1,2 pkt. mniej niż kwartał wcześniej. Jest to najniższy odczyt od ponad roku i wśród 6 badanych branż. Wpływ na taki wynik miały przede wszystkim bardzo pesymistyczne prognozy dotyczące sprzedaży i płynności finansowej. Niemal połowa hotelarzy i restauratorów (49%) liczy się z mniejszą liczbą gości i zamówień w II kwartale. W związku z tym również niemal połowa przedsiębiorców obawia się pogorszenia swojej kondycji finansowej. Duża w tym zasługa inflacji, której obawia się aż 80% przedstawicieli HoReCa. To znaczny wzrost w porównaniu do sytuacji z początku roku, kiedy tak uważało 59% zapytanych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barometr EFL dla HoReCa na II kwartał 2023:

  • Subindeks: 45,8 pkt. (-1,2 pkt. kw./kw.), najniższy wskaźnik wśród 6 badanych sektorów
  • Inwestycje: 99 proc. przedsiębiorców prognozuje podobny poziom inwestycji co kwartał wcześniej
  • Sprzedaż: 49 proc. przedsiębiorców prognozuje spadek sprzedaży; najwięcej wśród 6 badanych sektorów
  • Płynność finansowa: 48 proc. przedsiębiorców prognozuje pogorszenie płynności finansowej; najwięcej wśród 6 badanych sektorów
  • Finansowanie zewnętrzne: 48 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Kolejny Barometr i kolejny raz widzimy najbardziej pesymistyczne nastroje wśród przedstawicieli HoReCa. Drugi kwartał często jest tym najtrudniejszym dla tego sektora – już po feriach zimowych, ale jeszcze przed właściwym sezonem wakacyjnym. Dlatego spodziewamy się, że kolejny odczyt na III kwartał powinien być bardziej optymistyczny. W związku z urlopami Polaków hotele i restauracje będą pełniejsze, a w dodatku delikatnie wpłyną na to dane dotyczące inflacji, która choć wciąż pozostaje wysoka, to jednak minimalnie z miesiąca na miesiąc spada. Konsumenci w związku z wyższymi cenami rezygnują z wielu dóbr, ale urlop najczęściej pozostaje stałym punktem kalendarza. Oczywiście zmienia się jego rozmiar i jakość – jest krótszy, obejmuje mniej atrakcji, co także odczuwają hotelarze i restauratorzy – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Przedsezonowy pesymizm

Branżowy wskaźnik Barometru EFL dla HoReCa na II kwartał br. wyniósł 45,8 pkt., -1,2 pkt. kwartał do kwartału. Na najniższy wynik wśród badanych sektorów największy wpływ miały prognozy w obszarze sprzedaży. 49% hoteli, restauracji i firm cateringowych prognozuje spadek zamówień w swoich lokalach w okresie od kwietnia do czerwca tego roku. To również najbardziej pesymistyczna prognoza sprzedażowa wśród badanych sektorów. Co ciekawe, nikt nie liczy na większy „ruch”, a 51% spodziewa się podobnego obłożenia co kwartał wcześniej.

Pesymistyczne prognozy sprzedażowe nie pozostają bez wpływu na płynność finansową. Jej pogorszenia spodziewa się 5 na 10 przedsiębiorców (48%), również najwięcej wśród 6 badanych sektorów.

Po raz kolejny warto zwrócić uwagę na wysoki odsetek przedsiębiorców prognozujących większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Niemal co drugi potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego (48%). Te z pewnością będzie potrzebne na dokapitalizowanie bieżącej działalności, a nie (jak to bywało najczęściej przed pandemią) na planowane inwestycje i rozwój przedsiębiorstwa.

Tylko nieliczni nie boją się inflacji

Aż 8 na 10 przedsiębiorców reprezentujących sektor HoReCa (80%) obawia się, że w kontekście wysokiej inflacji kondycja ich biznesu w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy pogorszy się. To aż o 21 p.p. wyższy wynik niż trzy miesiące wcześniej. Jest to także najwyższa wartość wśród badanych sektorów. Dla przykładu w handlu 73% zapytanych obawia się inflacji, w budownictwie 54%, a w przemyśle 56%. Tylko 10% firm z HoReCa uważa, że inflacja będzie neutralna dla jej biznesu i tyle samo nie potrafi przewidzieć tego, co się wydarzy.

Mniej niż inflacji hotelarze i restauratorzy obawiają się wojny. Na negatywny wpływ konfliktu toczącego się za naszą wschodnią granicą na ich działalność wskazuje 44% zapytanych. Dokładnie 50% zapytanych uważa, że sytuacja w najbliższych miesiącach pozostanie bez zmian.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na II kwartał 2023 roku wyniosła 47,7 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,8 pkt. niższy niż w I kwartale 2023 roku.

***

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od  6 do 30 marca 2023 roku

***


EFL S.A. powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu.  W skład Grupy EFL wchodzą spółka flotowa Carefleet, spółka faktoringowa Eurofactor  oraz TUCK CARE, która oferuje  kompleksowy wynajem pojazdów użytkowych stworzony z myślą o biznesie transportowym. W ramach Grupy EFL spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, usługi flotowe, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku EFL współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  dwukrotnie Marką Godną Zaufania, Business Superbrands 2021, 2022 sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i siedmiokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 370 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl.