Branżowy Barometr EFL na IV kwartał 2022 Firmy budowlane mogą wpaść w kłopoty finansowe. Niemal połowa obawia się spadku zamówień

Raporty , Wszystkie komunikaty

Subindeks Barometru EFL dla branży budowlanej na IV kwartał br. wyniósł 46,6 pkt., o 1,4 pkt. mniej niż kwartał wcześniej. To najniższy odczyt w tym roku i wśród sześciu badanych branż. Aż 45% firm budowlanych obawia się spadku zamówień, a w związku z tym kłopotów finansowych (44%). To zdecydowanie gorsze wyniki niż jeszcze w III kwartale br. Branża coraz mocniej odczuwa skutki wojny w Ukrainie. W ubiegłym kwartale na niekorzystny wpływ konfliktu wskazało 53% przedsiębiorców, teraz 64% zapytanych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barometr EFL dla branży budowlanej na IV kwartał 2022:

  • Subindeks: 46,6 pkt. (-1,4 pkt. kw./kw.)
  • Inwestycje: 95 proc. przedsiębiorców prognozuje taki sam poziom inwestycji jak kwartał wcześniej
  • Sprzedaż: 2,5 proc. przedsiębiorców prognozuje zwiększenie sprzedaży, a 45 proc. jej spadek
  • Płynność finansowa: 4 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej, a 44 proc. jej pogorszenie
  • Finansowanie zewnętrzne: 47,5 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Odczyty Barometru dla branży budowlanej od początku roku nie napawają optymizmem, co kwartał są poniżej progu ograniczonego rozwoju. Firmy zdają sobie sprawę z trudnych warunków do prowadzenia i rozwoju biznesu. Przyzwyczailiśmy się do widoku robót budowlanych w grudniu czy styczniu. Tym razem może być jednak inaczej. Ostatni wynik jest najniższym w tym roku i zapowiada mroźną zimę dla inwestycji budowlanych. Co więcej, często na przełomie roku w naszym badaniu obserwowaliśmy pogorszenie nastrojów w budownictwie i mam obawy, że pierwszy odczyt w nowym roku może okazać się jeszcze bardziej pesymistyczny – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Sprzedaż i płynność finansowa w dół

Subindeks Barometru EFL na IV kwartał br. dla branży budowlanej wyniósł 46,6 pkt., o 1,4 pkt. mniej niż kwartał wcześniej. Uzyskany wynik jest czwartym z rzędu, który utrzymuje się poniżej progu ograniczonego rozwoju (który wynosi 50 pkt.), co oznacza, że firmy cały czas nie widzą dużych szans na rozwój swojego biznesu. 

Na wartość subindeksu Barometru EFL dla budownictwa największy wpływ miały prognozy w obszarze inwestycji. Nikt nie planuje nowych przedsięwzięć, 95% nie spodziewa się w tym obszarze żadnych ruchów, a 5% mówi o mniejszych inwestycjach.

Zdecydowanie gorzej niż w poprzednim pomiarze wyglądają prognozy dotyczące sprzedaży. Tylko 2,5% firm budowlanych prognozuje wzrost zamówień w IV kwartale br., podczas gdy w III kwartale na wyższą sprzedaż liczyło 13% zapytanych. Aż 45% firm obawia się gorszego scenariusza, czyli spadku zamówień. Kwartał wcześniej tę odpowiedź wskazało 29% zapytanych. 49% liczy na podobną sprzedaż co kwartał wcześniej (w III kwartale – 58%).

Za gorszą sprzedażą idzie gorsza płynność finansowa. Choć połowa firm nie spodziewa się tutaj żadnych zmian, to tylko 4% liczy na poprawę, a aż 44% obawia się pogorszenia kondycji finansowej. W III kwartale br. „tylko” 27% przedsiębiorców wskazywało na negatywny scenariusz.

Wojna coraz bardziej daje się we znaki

EFL w badaniu Barometr po raz kolejny zapytał przedstawicieli polskiego budownictwa, czy w obecnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej, sytuacja w ich branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian. Jeszcze w III kwartale przedstawiciele branży budowlanej byli najmniejszymi pesymistami wśród 6 badanych branż. W najnowszym pomiarze niewiele z tego zostało. 54% zapytanych odpowiedziało, że się pogorszy (w III kwartale – 37%), a 35% - że pozostanie bez zmian (w III kwartale – 48%).

Także nastawienie wobec konfliktu, który toczy się za naszą wschodnią granicą, zmieniło się na bardziej negatywne. Trzy miesiące temu w budownictwie był najniższy odsetek przedsiębiorców oceniających negatywny wpływ wojny za naszą wschodnią granicą na ich działalność wśród badanych branż. Teraz mamy do czynienia z drugim najwyższym wynikiem, obok produkcji. 64% firm wskazuje na zdecydowanie niekorzystny lub niekorzystny wpływ wojny na kondycje firmy, podczas gdy w III kwartale takiej odpowiedzi udzieliło 53% zapytanych. 36% firm budowlanych wskazuje na neutralny charakter konfliktu.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na IV kwartał 2022 roku wyniosła 47,2 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,4 pkt. niższy niż w III kwartale 2022 roku.

***

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 26 września do 7 października 2022 roku.


Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i  faktoring. Od 31 lat współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. Business Superbrands 2021, 2022, sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i siedmiokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 365 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl