EFL wie, jak dbać o pracowników. Leasingodawca z wyróżnieniem „Firma Przyjazna Rodzinie”

Europejski Fundusz Leasingowy otrzymał wyróżnienie „Firma Przyjazna Rodzinie / Firma Przyjazna Człowiekowi” (Family&Human Humanites Wellbeing Award 2020). Leasingodawca został doceniony za program wellbeingowy „Doładuj baterie” skierowany do wszystkich pracowników i realizowany z powodzeniem już od prawie 4 lat.

- Inwestycja w szeroko rozumiany rozwój pracowników to dziś nie wybór, lecz obowiązek każdego pracodawcy. Aby przynosiła wymierne efekty musi być jednak długofalowym procesem, dobrze przygotowanym i konsekwentnie realizowanym. Od kilku lat w Grupie EFL realizujemy nasz flagowy program wellbeingowy "Doładuj baterie", którego celem jest nie tylko wspieranie pracowników w budowaniu kompetencji zawodowych, ale również w ich całościowym rozwoju. Zależało nam na zbudowaniu takiego środowiska pracy, które pozwoli pracownikowi na najbardziej efektywny podział pełnionych przez niego ról w życiu przy jednoczesnym utrzymaniu organizmu w dobrej kondycji psychiczno-fizycznej. Bo tego właśnie oczekują od nas pracownicy – możliwości łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym bez uszczerbku dla żadnego z nich. W dobie pandemii i w rzeczywistości po niej, która mam nadzieję wkrótce nastanie, takie podejście okazuje się jeszcze bardziej aktualne. Duża część pracowników, w szczególności na co dzień pracujących w biurach, przeszła na tryb zdalny, a ten wymaga od nas jako pracodawców jeszcze większego wsparcia w ułożeniu 24-godzinnego planu dnia swoich podwładnych. Tak, aby efektywna była część zawodowa, a część prywatna pozwoliła na odpoczynek i doładowanie baterii. Z perspektywy czasu widzimy, że zaproponowane przez nas inicjatywy przyczyniają się nie tylko do większej efektywności oraz zadowolenia pracowników, ale również są skuteczną zachętą dla kandydatów, którzy chcą dołączyć do naszego zespołu – powiedziała Galyna Nechaeva, dyrektor HR w EFL.

Na podstawie samooceny firm, pracy jury oraz prawie 2 tysięcy ankiet pracowniczych i zgromadzonych materiałów zostali wyłonieni pracodawcy w 3 kategoriach: firma mała, firma średnia i firma duża. EFL otrzymał wyróżnienie w kategorii „Firma duża”.

EFL ładuje baterie już od prawie czterech lat

Wyróżniony w konkursie „Firma Przyjazna Rodzinie / Firma Przyjazna Człowiekowi” program „Doładuj baterie” EFL uruchomił blisko cztery lata temu. Akcja była odpowiedzią na potrzeby pracowników w zakresie zachowania równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym. Takie inicjatywy jak „Dzień bez windy”, „Fruit day” czy treningi grupowe przyczyniają się do promowania wśród personelu Grupy zdrowego trybu życia. Na przykład w „Dniu bez windy” pracownicy Grupy EFL pokonują wspólnie około 131 tys. stopni, co daje wysokość 22,4 km, czyli łącznie Mount Everest, K2 i Mount Blanc! Co więcej, dzięki przyłączeniu się do aktywności pracownicy pomagają także najbardziej potrzebującym. Grupa za każdy pokonany stopień schodów przekazała 0,25 zł fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, czyli w sumie niemal 33 tys. zł.

Powyżej średniej dla firm dużych

W ankietach pracownicy EFL przyznali swojemu pracodawcy 72% możliwych do uzyskania punktów. To o 5% więcej niż średnia dla grupy firm dużych i 5% więcej niż średnia dla wszystkich spółek. W szczególności pracownicy EFL docenili możliwość wzięcia urlopu w dogodnym terminie (91% wskazań, podczas gdy średnia dla dużych firm wyniosła 60%), troskę o pracowników przebywających na urlopach rodzicielskich i powracających po nich do pracy (64% wskazań, podczas gdy średnia dla dużych firm wyniosła 39%), możliwość łączenia pracy z życiem rodzinnym (55% wskazań, podczas gdy średnia dla dużych firm wyniosła 41%).

Inicjatorem konkursu „Firma Przyjazna Rodzinie / Firma Przyjazna Człowiekowi” jest Instytut Humanites (pomysłodawca między innymi akcji „Dwie godziny dla rodziny”. Celem konkursu jest przede wszystkim wyróżnienie pionierów i przekazanie szerokiej inspiracji oraz podnoszenie świadomości i propagowanie najlepszych praktyk w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie/człowiekowi z uwzględnieniem aspektu wielopokoleniowości i integracji ról zawodowych i prywatnych. Proces wyłonienia pracodawców, dla których w centrum uwagi stoi człowiek, trwał niemal sześć miesięcy i składał się z czterech etapów. Ocenie poddano strategiczne podejście do polityki zatrudnienia i rozwoju dobrostanu pracowników, rozwiązania dotyczące elastycznej organizacji pracy, wspierające integrację życia rodzinnego i zawodowego jak również wsparcie dla pracowników bez zobowiązań rodzinnych i takich, którzy sprawują opiekę nad osobami starszymi, a także podejście firm do procesów reorganizacji np. w wyniku pandemii.


Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i  faktoring. Od 30 lat współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i siedmiokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 340 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl