Grupa EBI i EFL łączą siły, aby wesprzeć sektor MŚP nowym finansowaniem

Wszystkie komunikaty
  • Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego poprzez sekurytyzację wspiera dostępność nowych leasingów EFL
  • EFL zobowiązuje się do uruchomienia nowych umów na kwotę 572 mln euro (2,5 mld zł) na zrównoważone inwestycje mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Grupa EBI) przeprowadziła z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. (EFL) sekurytyzację syntetyczną dla portfela umów leasingowych w kwocie 2 mld PLN. Operacja stanowi kontynuację wieloletniej współpracy pomiędzy EFL, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) i ma wspierać przedsiębiorczość, tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy w Polsce.

Na mocy porozumienia EFL zobowiązał się do udzielenia w ciągu trzech lat leasingów
mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom o wartości 2,5 mld zł. Oczekuje się, że co najmniej 172 mln zł nowego finansowania zostanie przeznaczone na projekty powiązane z działaniami na rzecz klimatu i zrównoważonym rozwojem środowiska. Z nowych środków skorzysta duża liczba podmiotów z siedzibą w regionach mniej rozwiniętych (pod względem dochodu na mieszkańca), co podkreśla zaangażowanie Grupy EBI na rzecz sprawiedliwego wzrostu oraz spójności społecznej i terytorialnej.

Wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska powiedziała: „Pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom ma kluczowe znaczenie dla utrzymania i tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego. Cieszymy się, że możemy kontynuować naszą długoterminową współpracę z Europejskim Funduszem Leasingowym i jesteśmy pewni, że nowa transakcja będzie wspierać zrównoważoną przedsiębiorczość w regionach objętych polityką spójności.”

 „Transakcja w znaczący sposób przyczyni się do poprawy dostępu do finansowania leasingowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” – powiedziała dyrektor zdarzająca EFI Marjut Falkstedt. „Pokazuje, jak EFI we współpracy z EBI może odblokować dodatkowe nowe, zrównoważone finansowanie, inwestując zarówno w transzę typu mezzanine, jak i transze uprzywilejowane transakcji”. 

„Dumą napawa nas kolejna udana transakcja przeprowadzona z naszym wieloletnim partnerem, jakim jest Grupa EBI. Wspólnie udało się uzgodnić rozwiązanie, które umożliwi dalsze wspieranie polskiego rynku leasingu oraz najmu długoterminowego w odpowiedzialny i zrównoważony sposób, i wpisuje się w strategię Grupy Crédit Agricole” – podsumował Radosław Woźniak, prezes EFL.  

Zwiększone możliwości EFL w zakresie udzielania nowego finansowania wynikają z ochrony kredytowej udzielonej przez Grupę EBI. EFI objęło gwarancją transzę mezzanine o wartości 250 mln zł i transzę uprzywilejowaną o wartości 1 717 mln zł portfela wierzytelności leasingowych w zakresie pojazdów lekkich, maszyn i urządzeń, a także ciężarówek i przyczep, z łącznym saldem wynoszącym 2 miliardy złotych. Połowa ekspozycji EFI na transzę uprzywilejowaną i 100% ekspozycji EFI na transzę mezzanine została z kolei objęta regwarancją EBI, co przekłada się na nowe finansowanie wspierające gospodarkę. EFL zachowało transzę junior i pełną ekspozycję na portfl wybranych umów leasingowych o podobnych cechach jak ekspozycje referencyjne. Transakcja ma syntetyczny spread nadwyżkowy w formie use-it-or-lose-it, 2-letni okres uzupełniania oraz proporcjonalną amortyzacją transzy uprzywilejowanej i transzy mezzanine (w zależności od czynników wpływających na wyniki). Aranżerami transkacji byli Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz Santander Corporate & Investment Banking. Jest to czwarta sekurytyzacja Grupy EBI z EFL. Poprzednie transakcje zapewniały nowe finansowanie i wspierały rozwój mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce, ze szczególnym naciskiem na poprawę dostępu do finansowania dla kredytobiorców w regionach objętych polityką spójności oraz dla mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw, prowadzonych przez kobiety.


EFL S.A. powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. W skład Grupy EFL wchodzą spółka flotowa Carefleet, spółka faktoringowa Eurofactor oraz Truck Care, który oferuje  kompleksowy wynajem pojazdów użytkowych stworzony z myślą o biznesie transportowym. W ramach Grupy EFL spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, usługi flotowe, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku EFL współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  Business Superbrands 2021, 2022, sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i siedmiokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 382 tysiące klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl