Barometr EFL: firmy transportowe nabierają prędkości pod koniec roku. Najwyższy subindeks od ponad 2 lat

Firmy transportowe ze sporym optymizmem patrzą na końcówkę tego roku. Branżowy subindeks Barometru EFL dla transportu na IV kwartał br. wyniósł 52,7 pkt., o 3 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. Jest to nie tylko najwyższy wynik wśród wszystkich badanych branż (ex aequo z budownictwem), ale najwyższy odczyt tego sektora od ponad 2 lat (w III kwartale 2021 wyniósł 54,5 pkt.). Firmy transportowe najmniej wśród wszystkich badanych obawiają się mniejszych przychodów oraz słabszej kondycji finansowej w ostatnich miesiącach roku. Mniej straszna niż dla pozostałych jest też inflacja. 29 proc. przedsiębiorstw transportowych obawia się jej negatywnego wpływu na prowadzoną działalność, o 19 p.p. mniej niż kwartał wcześniej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barometr EFL dla branży transportowej na IV kwartał 2023:

  • Subindeks: 52,7 pkt. (+3 pkt. kw./kw.)
  • Inwestycje: 11 proc. planuje większe inwestycje, 80 proc. przedsiębiorców nie spodziewa się zmian w inwestycjach
  • Sprzedaż: 13 proc. prognozuje wzrost sprzedaży, 81 proc. przedsiębiorców prognozuje podobny poziom sprzedaży jak w III kwartale br.
  • Płynność finansowa: 80 proc. przedsiębiorców prognozuje podobny poziom płynności finansowej jak w III kwartale br.
  • Finansowanie zewnętrzne: 80 proc. przedsiębiorców prognozuje zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne na takim. samym poziomie jak w III kwartale br.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subindeks Barometru EFL na IV kwartał br. dla branży transportowej wyniósł 52,7 pkt., o 3 pkt. więcej niż w III kwartale tego roku. Jest to najwyższa wartość wskaźnika nie tylko wśród sześciu badanych sektorów (ex aequo z budownictwem), ale od III kwartału 2021 roku – wówczas wartość subindeksu wyniosła 54,5 pkt.

Prezes zarządu EFL zwraca uwagę, że po raz pierwszy od dwóch lat wskaźnik branżowy dla transportu przekroczył próg OR. – Poziom ograniczonego rozwoju mikro, małych i średnich firm w naszym badaniu wynosi co najmniej 50 pkt. Bardzo długo musieliśmy czekać na niego w tym segmencie, gdyż firmy transportowe osiągnęły go ostatni raz dokładnie dwa lata temu, w IV kwartale 2021 roku. Obecny wynik jak i prognoza kondycji na kolejne miesiące to wyraźny sygnał, że przedstawiciele branży są w zdecydowanie lepszej sytuacji niż jeszcze kwartał wcześniej i widzą coraz większe szanse na rozwój w tym roku – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

W III kwartale br. 11 proc. firm transportowych planuje zwiększyć poziom inwestycji, podobny odsetek zapytanych przedsiębiorców liczy na większe zamówienia (13 proc.) i w związku z tym na lepszą płynność finansową (10 proc.). 13 proc. zapytanych zgłasza większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.

Warto jednak zwrócić uwagę na te mniej optymistyczne prognozy, które w porównaniu do pozostałych branż, pokazują, że transport „wrzuca wyższy bieg”. Tylko 5 proc. firm obawia się spadku sprzedaży, a 8 proc. gorszej płynności finansowej na koniec tego roku. To najniższe wyniki wśród wszystkich badanych branż. Dla porównania, w budownictwie mniejszych przychodów spodziewa się 9 proc., w handlu 24 proc., a w HoReCa 34 proc.

Inflacja mniej straszna

Zapytane o wpływ wojny i inflacji na prowadzony biznes firmy transportowe podobnie jak pozostałe branże zdecydowanie mniej obawiają się pierwszego czynnika. W IV kwartale tego roku na negatywny wpływ wojny na ich działalność wskazuje 10 proc. zapytanych (-5 p.p. w ujęciu kwartalnym).

Więcej firm transportowych obawia się inflacji. 29% przedsiębiorstw transportowych boi się pogorszenia kondycji swojego biznesu w związku z rosnącą inflacją. Jednak biorąc pod uwagę wcześniejszy kwartał jak i wskazania pozostałych uczestników rynku, taki wynik wydaje się optymistyczny. Trzy miesiące wcześniej aż 47,5 proc. przedsiębiorstw transportowych obawiało się negatywnego wpływu rosnących cen na swoją działalność. W HoReCa tak odpowiedziało aż 62 proc. zapytanych, w handlu – 51 proc., w przemyśle 41 proc., w budownictwie 38 proc., a w usługach 42 proc.

Główny odczyt Barometru EFL na IV kwartał 2023 roku wyniósł 50,4 pkt., o 2,3 pkt. więcej niż we wcześniejszym kwartale. Osiągnięty poziom wartości przekroczył próg OR, co oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach.

***

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 27 września 2023 roku.


EFL S.A. powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu.  W skład Grupy EFL wchodzą spółka flotowa Carefleet, spółka faktoringowa Eurofactor  oraz TUCK CARE, która oferuje  kompleksowy wynajem pojazdów użytkowych stworzony z myślą o biznesie transportowym. W ramach Grupy EFL spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, usługi flotowe, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku EFL współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  Business Superbrands 2021, 2022 sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i siedmiokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 380 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl