Barometr EFL

 

EFL przygotował indeks „Barometr EFL” informujący o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu.

„Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem, który informuje o skłonności firm z sektora MŚP do rozwoju, który jest rozumiany jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków.

Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a jego wyniki publikowane są co kwartał. W badaniu udział bierze reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm z terenu całej Polski.