"Pod lupą"

EFL od 2011 roku realizuje autorski projekt - Europejski Program Modernizacji Polskich Firm.

W ramach projektu od 2011 roku EFL wydaje raporty branżowe „Pod lupą”.

Po edycjach poświęconych ogólnie sektorowi MŚP -„MŚP pod lupą” 2011,  rynkowi Agro - „Agro pod lupą” 2012, transportowi -„Transport pod lupą” 2013) kwestii pracy młodych - „Młodzi na rynku pracy. Pod lupą” 2014  oraz innowacjom - Innowacje w MŚP. Pod lupą" 2015, przyszedł czas na INWESTYCJE. Wydany w 2016 roku raport „Inwestycje w MŚP. Pod lupą”  skupia się na zagadnieniach związanych z inwestycjami małych i średnich firm.  Raport kieruje się ku inwestycjom, czyniąc to w potrójnym ujęciu: historycznym, opisowym (dzisiejszym) i wybiegającym w przyszłość. Oparty jest m.in. na badaniach przedsiębiorców, w szerszym kontekście odpowiada na pytanie o status inwestycji w sektorze, źródła finansowania, bariery i perspektywy.

Raport „Milenialsi w MŚP. Pod lupą" (2017), kieruje się ku GENERACJI Y. Raport, oparty m.in. na badaniach firm, w szerszym kontekście odpowiada na pytanie o specyfikę milenialsów jako przedsiębiorców obszaru MŚP, także w zestawieniu z obrazem poprzedniego pokolenia X. Zmiana zwyczajów, potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców pokolenia Y już teraz w sposób zasadniczy wpływa na obraz życia gospodarczego. Poznając trendy, które współtworzą etos młodego pokolenia przedsiębiorców, możemy lepiej przygotować się na to, co nas czeka w gospodarce w najbliższych latach.

W 2018 roku ukazał się raport "Budownictwo przyszłości. Pod lupą".Raport przekazuje wielostronny obraz obszaru, jakim jest budownictwo, które jest kołem zamachowym gospodarki, stanowiąc trzecie źródło PKB w Polsce. Raport, podobnie jak w poprzednich edycjach, opiera się na badaniach opinii, rozbudowanych o szeroki kontekst problematyki związanej z budownictwem, inżynierią budowlaną, architekturą, urbanistyką i procesami społecznymi w obszarze zamieszkiwania. Źródłem treści są również opracowania branżowe (raporty sektora leasingu, bankowego, budowlanego), dane GUS, a także dostępna publicystyka dotycząca inwestycji infrastrukturalnych i mieszkalnictwa. Raport wzbogacają wywiady ze specjalistami wielu dziedzin wprost lub pośrednio związanych z budowaniem: architektami, urbanistami czy naukowcami.

Raport „CSR w MŚP. Pod lupą” opublikowany w 2019 roku pokazuje, ile o społecznej odpowiedzialności biznesu wiedzą polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP. Przedstawia potencjał i zaangażowanie, diagnozuje bariery, a także – na podstawie analizy stanu obecnego i wiedzy o kierunkach rozwoju zaawansowanych rynków – kreśli drogi przyszłości, jakimi najprawdopodobniej podąży polski CSR. 

Raport opiera się na badaniach opinii rozbudowanych o szeroki kontekst problematyki związanej z rozwojem zrównoważonym, odpowiedzialnością społeczną i środowiskową. Źródłem treści, poza badaniami, są opracowania branżowe (dotyczące CSR, dobroczynności), dane statystyczne, a także dostępna publicystyka dotycząca działań prospołecznych firm i postaw Polaków wobec tego zagadnienia. Formuła wywiadów pogłębionych z insiderami – specjalistami i praktykami obszaru, którego rola zarówno w oczach przedsiębiorców, jak i konsumentów zauważalnie wzrosła w ostatnich latach – rozbudowuje Raport o element narracyjny.

W roku 2020 ukazał  się 10 jubileuszowy raport  „Zielona energią w MŚP. Pod lupą” , który  koncentrował  się na obszarze ekologii, energii odnawialnej i elektromobilności oraz aktywności MŚP na tym polu.

W raporcie znalazły się między innymi odpowiedzi na pytania - jak,  w co i dlaczego inwestują mali i średni przedsiębiorcy aby być ECO? Czy polscy przedsiębiorcy są EKOsceptyczni, EKOodporni, EKObiznesowi czy EKOodpowiedzialni.?

Raport, podobnie jak poprzednie edycje, opierał się na badaniach (ilościowym i jakościowym) zrealizowanych przez ICAN Institute, rozbudowanych o szeroki kontekst problematyki związanej z ekologią.

 W tegorocznym raporcie „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą”  30 trendów, które zmienią obraz MŚP w Polsce, zrealizowanym z okazji jubileuszu 30 lecia działalności EFL  postanowiliśmy zapytać  ekspertów, liderów opinii, przedstawicieli mikro, małych i średnich firm, o to, jak będzie wyglądać rzeczywistość biznesowa nie za trzydzieści czy dwadzieścia lat, ale za lat … pięć. Tyle wystarczy, aby leasing i przedsiębiorczość w Polsce znalazły się w zupełnie nowym miejscu.  Wnioski w tego badania wraz z komentarzami ekspertów znajdują się w raporcie Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą 30 trendów, które zmienią obraz MŚP w Polsce

EFL od 30  lat  obserwował, jak  zmieniało się otoczenie społeczno-gospodarcze w Polsce, jak rozwijała się branża leasingowa, jak dojrzewał sektor MŚP. Z każdym rokiem te zmiany były coraz szersze, coraz dynamiczniejsze. To na co  wcześniej potrzebowaliśmy kilku lat, dziś potrzebujemy kilku miesięcy a nawet dni.

Czas pandemii COVID-19, czyli nieco ponad rok, pokazał, jak szybko obecnie zachodzą zamiany zachowań klientów i jak duże tempo ma adaptacja biznesu do trudnych sytuacji. I choć życie biznesowe pod presją wirusa nie było stymulatorem zupełnie nowych trendów, to zdecydowanie nadało tempa tym obecnym już w wielkich firmach i znanym części MŚP. Czy samochody autonomiczne wjadą na nasze ulice? Czy papier zupełnie zniknie z polskich biur? Czy leasing kupimy w całości online? Kiedy rozszerzona rzeczywistość stanie się czymś, z czym będziemy mieli styczność na co dzień? To tylko kilka pytań na temat trendów przyszłości.

Zapraszamy do lektury !