Leasing Europejski w EFL

Wszystkie komunikaty

EFL dzięki współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi od roku 2005 do końca czerwca 2018r zawarł łącznie 93 480 umów Leasingu Europejskiego o łącznej wartości 8,97 mld zł.

Leasing Europejski, który został stworzony w oparciu o uzyskane od międzynarodowych instytucji finansowych niskooprocentowane pożyczki, wyróżnia się niższymi od standardowej oferty kosztami oferty leasingowej.

 

Dla kogo Leasing Europejski?

Oferta Leasingu Europejskiego skierowana jest do małych,średnich firm, natomiast nie obejmuje ona podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej (np. administracji publicznej czy fundacji). Kryterium dostępności wyklucza firmy prowadzące działalność w kilku branżach [1], ale w praktyce, beneficjentami Leasingu Europejskiego jest zdecydowana większość podmiotów z sektora MŚP. Zainteresowanie finansowniem inwestycji za pomocą Leasingu Europejskiego są głównie przedsiębiorcy działający w branży transportowej, handlowej oraz w sektorze przetwórstwa.

 

Co można sfinansować?

Oferta Leasingu Europejskiego dotyczy środków trwałych, o wartości nie przekraczającej równowartości 12,5 mln EUR. W ramach programu można finansować między innymi: samochody osobowe używane, samochody dostawcze do 3,5 T oraz używane pojazdy ciężarowe, maszyny i urządzenia budowalne, meble. Przedsiębiorcy mogą także nabyć sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie wykorzystywane w działalności gospodarczej.

„Obserwujemy znaczący wzrost udziału Leasingu Europejskiego w ogólnej sprzedaży leasingu EFL. Produkt skierowany jest bowiem do mikro i małych przedsiębiorców, którzy według ostatnich danych Związku Polskiego Leasingu stanwoią blisko 72 proc. (71,6) wszystkich klientów firm leasingowych  w tym i naszych. Dzięki  naszej ofercie klienci mają dostęp do europejskiego wsparcia i - jak pokazują statystyki -chętnie z niego korzystają- powiedział Radosław Woźniak wiceprezes EFL.

 

  • [1] Produkcja lub handel bronią i amunicją, materiałami wybuchowymi, sprzętem dla wojska lub policji, oraz sprzętem lub infrastruktury związanej z ograniczaniem swobody obywateli (np. więzienia); Hazard; Produkcja i handel wyrobami tytoniowymi; działalność związana z żywymi zwierzętami na potrzeby przeprowadzania eksperymentów lub na potrzeby naukowe; działalność ogólnie uważana za etycznie lub moralnie kontrowersyjną, np. doświadczenia z klonowaniem ludzi; działalność związana ze wznoszeniem oraz handlem nieruchomościami


Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i  faktoring. Od 27 lat współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. siedmiokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i sześciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 300 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl