Od wejścia do Unii Europejskiej polskie firmy korzystają z leasingu na potęgę. W I kwartale wyleasingowaliśmy tyle, ile w całym 2004

Firmy leasingowe w Polsce od stycznia do marca br. sfinansowały aktywa o rekordowej wartości 13 mld zł (+23% r/r). To niemal tyle, ile w całym 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Dźwignią rynku były pojazdy, i to zarówno samochody osobowe jak i transport ciężki. Skurczył się natomiast segment maszyn i urządzeń, przede wszystkim za sprawą sprzętu budowalnego i rolniczego. Lepiej od rynku poradził sobie EFL. Z portfelem umów wartych 1,1 mld zł, odnotował niemal 26% wzrost i utrzymał pozycję nr 1, którą zajmuje nieprzerwanie od 25 lat.

Jak podkreśla Radosław Kuczyński, prezes EFL, choć z leasingiem w Polsce mamy do czynienia od ćwierćwiecza, to tak naprawdę instrument ten zyskał na znaczeniu od akcesji Polski do Unii Europejskiej. – W całym 2004 roku nasza branża sfinansowała aktywa o wartości nieco ponad 14 mld zł, podczas gdy tylko w pierwszym kwartale tego roku wypracowaliśmy wynik zaledwie o 1 mld słabszy. To imponujący rezultat. I jak wynika z Barometru EFL[i] za I kwartał, już nie kredyt bankowy, a leasing jest najchętniej wykorzystywanym produktem finansowym w polskim sektorze MŚP – mówi prezes EFL. – Cieszy nas to tym bardziej, że EFL ma w tym swój duży, a właściwie największy na rynku, udział. I to nie tylko w pierwszym kwartale tego roku, ale nieprzerwanie od 25 lat. W tym czasie oswajaliśmy polskich przedsiębiorców z leasingiem i udostępnialiśmy im sprawdzone narzędzia finansowania ich inwestycji dodaje Radosław Kuczyński.

Branżowy lider bez zmian

Od stycznia do marca br. EFL sfinansował leasingiem i pożyczką ruchomości i nieruchomości warte 1,1 mld zł. Wypracowany wynik i 26% wzrost r/r, w najnowszym zestawieniu Związku Polskiego Leasingu daje firmie pozycję numer 1 wśród leasingodawców w Polsce. Wysoką dynamikę sprzedaży (+30%) i pierwsze miejsce EFL osiągnął w największym na rynku segmencie pojazdów, w którym udzielił finansowania o wartości 791 mln zł. W szczególności EFL sfinansował najwięcej na rynku (pod względem wartości) pojazdów ciężarowych (łącznie do 3,5t i powyżej 3,5t). Na ponadrynkowy rezultat firmy wpływ miał także bardzo dobry wynik w segmencie maszyn i urządzeń. Podczas gdy cała branża zanotowała niemal 10% spadek, EFL finansując sprzęt o wartości 322 mln, może pochwalić się dynamiką na poziomie niemal 18% r/r.

Pojazdy wyznaczają tempo, maszyny i urządzenia pod kreską

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku leasingodawcy w Polsce sfinansowali środki trwałe warte łącznie 13 mld zł. Jest to wynik o prawie jedną czwartą wyższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Aż 75% wszystkich aktywów wyleasingowanych przez polskich przedsiębiorców stanowią pojazdy (9,4 mld, +41% r/r). Właściwie wszystkie segmenty tego rynku odnotowały wzrost, największy – autobusy (+183%), ciężarówki pow. 3,5t (+55%) oraz ciągniki siodłowe (+46%). Jednak biorąc pod uwagę wartość, największą popularnością cieszy się leasing osobówek (4,4 mld zł, +34% r/r).

Tempa z ubiegłego roku, kiedy kwartalny wzrost przekraczał 12%, nie utrzymały maszyny i urządzenia. Ten segment w I kwartale tego roku odnotował blisko 10% spadek r/r. za sprawą mniejszego finansowania udzielonego na maszyny rolnicze, budowalne i poligraficzne.

W całym 2016 roku przekroczymy granicę 50 mld zł

Jaki będzie cały 2016 rok? Solidny wynik kwartalny pozwala mieć nadzieję, że także kolejne miesiące będą korzystne dla branży leasingowej.Szacuję, że rynek leasingowy urośnie o około 18,5% i przekroczy granicę 59 mld zł. Polska gospodarka w dalszej części tego roku powinna być pod wpływem tych czynników, które ją rozwijały w ostatnich miesiącach. Mam tutaj na myśli przede wszystkim wzrost gospodarczy wynikający z większych zamówień z zagranicy. Te w konsekwencji przekładają się na większe zatrudnienie i inwestycje w środki trwałe. Dalej będzie rósł rynek pojazdów o około 25,8% do kwoty 39,6 mld PLN – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

[i] Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa sześciuset firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 5 – 11.02.2016 r.


Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i  faktoring. Od 25 lat współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. pięciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i czterokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 268 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl