Crédit Agricole Commercial Finance z nagrodą Bloomberga

Nagrody , Wszystkie komunikaty

Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA w gronie laureatów prestiżowych nagród Luminatus, przyznawanych przez redakcję Bloomerg Businessweek Polska. Spółka została wyróżniona za usługę faktoringu eksportowego.

Kapituła przyznała nagrody w kategoriach: projekt, usługa, produkt, firma, uczelnia a także prezes oraz zespół. Oceniane były m.in. innowacyjność, pomysłowość, kreatywność i nowoczesność. W kategorii – usługa, wyróżniono Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA za factoring eksportowy, rozwiązania wspierające polskich przedsiębiorców współpracujących z zagranicznymi kontrahentami.

Eurofactor ma autorski model obsługi faktoringu eksportowego, który polega na współpracy z partnerami z Grupy Crédit Agricole w kraju importera, przy wsparciu dedykowanej w grupie Spółki do obsługi transakcji zagranicznych. Przedsiębiorca otrzymuje szerokie wsparcie w zakresie weryfikacji kondycji zagranicznego kontrahenta, określeniu ryzyk i uwarunkowań prawnych w danym kraju.

Wyróżnienie, które otrzymaliśmy, przede wszystkim potwierdza wysoką jakość oferowanych przez nas rozwiązań. Ważne również, że doceniona została wartość biznesowa usługi i rzeczywista jej przydatność dla klientów. Współpraca z międzynarodowymi partnerami Crédit Agricole zapewnia wysokie bezpieczeństwo i sprawność operacji w faktoringu eksportowym.” - powiedział Stanisław Atanasow prezes Zarządu CACP SA.

Partnerem wydarzenia było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wśród nagrodzonych znalazły się między m. in. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, SAP Polska, Deep Ocean Technology.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek 13 kwietnia w redakcji Bloomberg Businessweek Polska.