Ocena sytuacji gospodarczej w Polsce w II półroczu 2016 r.

Komentarz Marcina Nieplowicza, Głównego Ekonomisty EFL, na temat oceny sytuacji gospodarczej w Polsce w II półroczu 2016 r. Wśród najważniejszych wniosków ekspert wymienia: • kontynuację pozytywnych trendów, z którymi mieliśmy do czynienia w pierwszej części tego roku, takich jak utrzymująca się niska stopa bezrobocia i wzrost zatrudnienia; • wzrost rozporządzalnych dochodów gospodarstw domowych, a tym samym konsumpcji prywatnej; • wzrost eksportu rzędu 6-7% r/r • wzrost produkcji przemysłowej o 5% r/r • brak negatywnych skutków Brexitu; • dobre perspektywy dla branży leasingowej - wartość udzielonego finansowania wyniesie ponad 58 mld zł (+17% r/r).