Tylko co czwarta mikro-, mała i średnia firma wie, czym jest CSR (Radosław Woźniak, Prezes EFL)